Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
896973

Statystyki

Brak własnych statystyk

========================================================================

 

Witamy na stronie

SANKTUARIUM

ŚWIĘTEGO FLORIANA

- Patrona Parafii i Miasta Chorzów -

 

========================================================================

 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
W SANKTUARIUM
ŚWIĘTEGO FLORIANA
W CHORZOWIE

W I E L K I    C Z W A R T E K
- godz. 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
- przeniesienie Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do Ciemnicy
- adoracja do godz. 21.00

W I E L K I   P I Ą T E K
- godz. 7.00 - 18.00
- adoracja Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w Ciemnicy
- godz. 15.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
- godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej
- przeniesienie Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do Grobu
- adoracja do godz. 21.00

W I E L K A   S O B O T A
- godz. 7.00 - 20.00 - adoracja Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie przy Bożym Grobie
- godz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 - poświęcenie potraw wielkanocnych

N I E D Z I E L A   W I E L K A N O C N A  
Z M A R T W Y C H W S T A N I A   P A Ń S K I E G O

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
(rozpoczęcie w sobotę o godz. 20.00)

- Msze Święte według porządku niedzielnego: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
- godz. 9.00 - Uroczysta Msza Święta Wielkanocna

- godz. 12.00 - Uroczysta Msza Święta Wielkanocna z procesją dookoła kościoła (z udziałem Orkiestry Dętej)

- godz. 15.15 - Uroczyste Nieszpory Świąteczne

 

 „Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy Wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako«Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego». Nazywa się go «Triduum Paschalnym», ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem”

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PARAFII:

DUSZPASTERZE:

PROBOSZCZ:

ks. Damian Gajdzik

- urodzony 7 stycznia 1966 roku

- święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku

- mianowany proboszczem w 2010 roku

WIKARIUSZE:

ks. Paweł Zieliński

- urodzony 1 września 1982 roku

- święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku

- mianowany wikariuszem w 2012 roku

ks. Michał Wilk

urodzony 26 lutego 1979 roku

- święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku

- mianowany wikariuszem w 2013 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

niedziela: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00

w tygodniu: godz. 8.00 i 18.00 (za wyjątkiem czwartku)

czwartek: godz. 8.00 i 17.00; (wakacjegodz. 8.00 i 18.00)

SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY:

codziennie 15 minut przed Mszą Świętą oraz w godzinach podanych w aktualnych ogłoszeniach parafialnych

ODPUST PARAFIALNY: 

- 4 maja - archidiecezjalne uroczystości

- niedziela po 3 maja - zewnętrzna uroczystość parafialna

WIECZNA ADORACJA: 

4 kwietnia

KANCELARIA PARAFIALNA: 

- poniedziałek: 8.30 - 10.00

- wtorek: 16.00 - 17.30

- środa: 8.30 - 10.00

- czwartek: 16.00 - 17.30

- piątek: 8.30 - 10.00

Wezwania do chorych i ustalenia daty pogrzebu załatwia się o każdej porze dnia. Spisanie protokołu przedślubnego dokonuje się po uprzednim ustaleniu z kapłanem dogodnego terminu

ADRES I KONTAKT: 

ul. Księdza Konrada Szwedy 1
41- 500 Chorzów
telefon: 32/2413335
e-mail: 

KONTO PARAFIALNE: 

55 1020 2368 0000 2002 0176 4000

Święta

św. Benedykta

Dziś także:
Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego

Imieniny:
Bernadetty, Julii, Kseni